Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Введення в дисципліну. Прилади і вимірювальні перетворювачі температури, тиску, рівня та витрати

Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни

Введення в дисципліну ,,Основи автоматизації та контрольно-вимірювальні прилади”. Зміст і структура курсу “Основи автоматизації та контрольно-вимірювальні прилади”. Зв`язок курсу з іншими дисциплінами, передбаченими навчальним планом.

Види вимірювання. Погрішності вимірів. Поріг чутливості. Клас точності засобів вимірювання.

Тема 2 Прилади та перетворювачі для вимірювання температури речовини

Температурні шкали. Способи вимірювання. Термометри розширення. Манометричні термометри. Перетворювачі термоелектричні. Устрій та робота лабораторного потенціометру ПП. Термоперетворювачі опору, їх типи.

Практична робота №1

Тема 3 Прилади та перетворювачі для виміру тиску, розрідження і перепаду тиску речовини

Манометри. Вакуометри. Мановакуометри. Напороміри. Дифманометри.

Практична робота №2

Тема 4 Прилади та перетворювачі для виміру рівня речовини

Вказівні стекла. Гідростатичні рівнеміри. Поплавкові рівнеміри. Електричні рівнеміри. Радіоактивні рівнеміри.

Практична робота №3

Тема 5 Прилади та перетворювачі для виміру витрати і кількості речовини

Лічильники. Витратоміри. Витратоміри змінного перепаду тиску. Число Рейнольдса. Ротаметри. Витратоміри змінного рівня. Електромагнітні витратоміри.

Практична робота №4

Тема 6 Вимірювальні перетворювачі пневматичні, електричні, нормуючі

Манометр сільфонний МС-П1. вимірювальні перетворювачі для виміру тиску газу.

Манометр пружинний з електросиловою компенсацією МП-Е. комплекси вимірювальних перетворювачів ,,Сапфір-22”.

Нормуючий перетворювач для ТЕП. Нормуючий перетворювач для ТС. Електропневматичний перетворювач.

Тема 7 Вторинні прилади пневматичні, електричні

Прибори контролю пневматичні, що показують та самозаписуючі.

Автоматичний потенціометр КСП-4. Автоматичний міст КСМ-4.

Змістовий модуль 2 Прилади для визначення складу та фізико-хімічних властивостей речовини

Тема 8 Хімічні та фізичні газоаналізатори

Визначення складу газової суміші методом поглинання. Пересувний хімічний газоаналізатор ГПХ-3. Устрій, принцип дії.

Термокондуктометричні газоаналізатори. Устрій, принцип дії. Магнітні газоаналізатори. Принцип дії. Оптикоакустичний газоаналізатор. Принцип дії.

Тема 9 Хроматографи

Метод хроматографічного розділення. Устрій, принцип дії, сфера застосування. Модифікації.

Практична робота №5

Тема 10 Плотноміри, рН-міри

Вагові плотноміри. Поплавкові плотноміри. Гідростатичні плотноміри. Радіоізотопні плотноміри.

Устрій рН-мірів. Залежність ЕДС елемента від рН розчину.

Тема 11 В’язкозиметри

Визначення в’язкості. Метод витікання. Метод падаючого тіла. Метод обертального моменту. Ультразвуковий метод.

Практична робота №6

Тема 12 Вологоміри

Абсолютна вологість. Відносна вологість. Психрометричний метод. Електричний метод. Метод ,,точка роси”.

Змістовий модуль 3 Регулюючі, функціональні та виконавчі прилади

Тема 13 Регулюючі прилади

Позиційні регулятори. Двопозиційні регулятори. Трьохпозиційні регулятори. Регулятори безперервної дії. Імпульсні регулятори.

Тема 14 Пневматичні прилади

Дросель. Дросель, що регулюється. Перемінний дросель. Пневмокамера.

Тема 15 Електричні прилади контролю та управління

Комплекс технічних засобів ,,Контур”.

Семестр 6

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин Навчально-методичне забезпечення Форми контролю
Денна форма
усього У тому числі
л п лаб. сем. с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Змістовий модуль 1 Введення в дисципліну. Прилади і вимірювальні перетворювачі температури, тиску, рівня та витрати
Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни 4 2 - - - 2 Л.1 с.8-13
Тема 2 Прилади та перетворювачі для вимірювання температури речовини 6 2 2 - - 2 Л.1 с.14-29
Тема 3 Прилади та перетворювачі для виміру тиску, розрідження і перепаду тиску речовини 6 2 2 - - 2 Л.1 с.24-26
Тема 4 Прилади та перетворювачі для виміру рівня речовини 6 2 2 - - 2 Л.1 с.30-33
Тема 5 Прилади та перетворювачі для виміру витрати і кількості речовини 6 2 2 - - 2 Л.1 с.33-43
Тема 6 Вимірювальні перетворювачі пневматичні, електричні, нормуючі 9 2 - - - 7 Л.1 с.44-52
Тема 7 Вторинні прилади пневматичні, електричні 6 2 - - - 4 Л.1 с.52-56 Контроль за темами 1-7
Разом за змістовим модулем 1 43 14 8 - - 21
Змістовий модуль 2 Прилади для визначення складу та фізико-хімічних властивостей речовини
Тема 8 Хімічні та фізичні газоаналізатори 8 2 - - - 6 Л.1 с.65-76
Тема 9 Хроматографи 6 2 2 - - 2 Л.1 с.77-81
Тема 10 Плотноміри, рН-міри 6 2 - - - 4 Л.1 с.82-92
Тема 11 В’язкозиметри 6 2 2 - - 2 Л.1 с.93-94
Тема 12 Вологоміри 3 2 - - - 1 Л.1 с.92-93 Контроль за темами 8-12
Разом за змістовим модулем 2 29 10 4 - - 15
Змістовий модуль 3 Регулюючі, функціональні та виконавчі прилади
Тема 13 Регулюючі прилади 3 2 - - - 1 Л.1 с.94-96
Тема 14 Пневматичні прилади 3 2 - - - 1 Л.1 с.96-102
Тема 15 Електричні прилади контролю та управління 3 2 - - - 1 Л.1 с.102-110 Контроль за темами 13-15
Разом за змістовим модулем 3 9 6 - - - 3
Усього годин 81 30 12 - - 39

Примітка: література Л1 -

lapshenkov_g_i_polockii_l_m_avtomatizaciya_proizvodstvennyh

Кiлькiсть переглядiв: 63

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.